Doorstroming in mobiliteit

Geen files meer

NLIS is een innovatief nieuw snelweg-systeem dat tevens een elektriciteitsnetwerk wordt.
De autosnelweg krijgt er dus een functie bij: die van oplaadcircuit.
Vanaf het moment dat een voertuig invoegt op een NLIS-autosnelweg, neemt de weg de stroomvoorziening van het voertuig over en wordt tevens de accu opgeladen.
Het is daarom dat dit concept de naam kreeg Next Level Infra Systems, want hiermee gaat de mobiliteit naar een volgend, hoger niveau.
Belangrijk uitgangspunt in het ontwerp is het optimaal scheiden van verkeersstromen. Dit geeft een geweldige impuls aan de verkeersveiligheid en draagt beslissend bij aan het oplossen van congestie.
Concreet betekent dit dat boven de bestaande snelweg een verdieping wordt gebouwd met daarop vier rijbanen: aan elke buitenzijde een rijstrook en aan de binnenzijde rijbanen voor hulpverkeer.
De rijbanen op het bovendek zijn uitsluitend bestemd voor personenauto’s en lichte bestelwagens en kennen een beperkt aantal op- en afritten. Bovendien maken speciale autobussen groepsvervoer mogelijk.

Het zware vrachtverkeer maakt gebruik van het binnenste beneden tracé. Ook daar geldt één rijstrook per rijrichting met een aansluitende baan voor hulpverkeer. Op- en afritten blijven daar beperkt tot de grote verkeersknooppunten. Aan de buitenzijde krijgt het lokale en regionale verkeer zijn rijbanen. Deze zijn meer traditioneel en kennen wel de huidige regionale en lokale aansluitingen. Alleen de banen voor het doorgaande verkeer krijgen een elektrisch netwerk waardoor het mogelijk wordt het voertuig te laden tijdens het rijden.

Opladen terwijl je rijdt

De weg is dus veel meer dan beton. Terwijl de voertuigen op de weg rijden, worden ze ook nog opgeladen. Je gaat er met volle batterijen af! Nooit meer te weinig oplaadpalen of lang moeten stoppen omdat de batterij bijna leeg is.

En het milieu?

NLIS is helemaal afgestemd op bestaande en toekomstige milieubelangen. Het is dé plek voor elektrische voertuigen. Het geeft de auto-industrie een omgeving om nog sneller te innoveren. Dit loopt van mobiel opladen tot handsfree rijden. NLIS bevordert volstrekt schone mobiliteit.

Kost veel geld zeker?

De gebruiker betaalt voor het gebruik van het system inclusief energie. Daarvoor krijg je een filevrije verbinding en laad je op terwijl je rijdt. Bovendien hebben zelfsturende auto’s daar een veilige omgeving en kunnen dus volledig op sensoren rijden.

En….de overheid kost het niets. Het zijn door ondernemingen gebouwde wegen en zij exploiteren ze.

Alleen in Nederland?

Onze ambitie is Europees. Te beginnen in Nederland, waar veel zakelijk verkeer is, maar uitwaaierend over Europa. Drukke landen zoals Duitsland en België kunnen zo’n verbetering van de bereikbaarheid ook heel goed gebruiken.


Top 25 NLIS

 1. Oplossing voor verkeerscongestie
 2. Goedkoop en efficient vervoer
 3. Elektrisch opladen tijdens het rijden
 4. Ontzorgt de gebruiker
 5. Bespaart reistijd
 6. Biedt veilig, snel en filevrij autovervoer en transport
 7. Biedt ruim baan aan emissieloos elektrisch rijden
 8. Scheidt lokaal en doorgaand verkeer
 9. Scheidt zwaar en licht verkeer
 10. Vergroot actieradius elektrische (vracht)auto’s
 11. Maakt toepassing zelfrijdende voertuigen praktisch mogelijk
 12. Stimuleert verdere innovatie
 13. Biedt fundament voor Europese standaards
 14. Maakt de aanschaf van voertuigen goedkoper vanwege kleinere accu
 15. Vermindert de vraag naar schaarse metalen vanwege kleinere accu
 16. Verbindt steden met snel openbaar busvervoer
 17. Biedt ruimte voor hoogspanningstransport en glasvezelkabels
 18. Bespaart op grondbeslag vanwege meervoudig ruimtegebruik
 19. Bespaart op grondbeslag door minder laadpalen
 20. Biedt extra werkgelegenheid.
 21. Ontlast huidige elektriciteitsnetwerken.
 22. Versterkt de economische structuur
 23. Reduceert geluidoverlast van het verkeer
 24. Is zelfstandig elektriciteitsnetwerk met eigen centrales
 25. Volledig privaat gefinancierd, geen kosten overheid